O nas

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja to firma konsultingowa, która od roku 2009 zajmuje ustabilizowaną, sukcesywnie wzmacnianą pozycję na rynku usług konsultingowych w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym. Indywidualne i profesjonalne podejście do klienta zaowocowało 628 pomyślnie zrealizowanymi projektami.

Oferujemy opracowanie:

  • Strategii Rozwoju Elektromobilności,
  • Programów ochrony Środowiska oraz raportów z ich realizacji;
  • Planów Gospodarki Niskoemisyjnej;
  • Programów Ograniczenia Niskiej Emisji;
  • Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
  • Audytów Energetycznych;
  • Programów usuwania azbestu;
  • Analiz stanu gospodarki odpadami;
  • Inwentaryzacji terenowych.


Opis oferowanych przez nas usług znajdą Państwo w zakładce "Oferta".

Zapraszamy do współpracy.

Oferta

Świadczymy usługi w czterech obszarach: ochrona środowiska, ochrona powietrza, gospodarka odpadami oraz inwentaryzacje terenowe.

Pokaż treść

Referencje i wykaz prac

Szanowni Państwo, w latach 2010-2018 nasza firma zrealizowała pomyślnie 550 projektów.

Pokaż treść

Aktualności
Pokaż wszystkie