O nas

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja to firma konsultingowa, która od roku 2009 zajmuje ustabilizowaną, sukcesywnie wzmacnianą pozycję na rynku usług konsultingowych w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym. Indywidualne i profesjonalne podejście do klienta zaowocowało 391 pomyślnie zrealizowanymi projektami.

Oferujemy opracowanie:

 • Programów Ochrony Środowiska oraz raportów z ich realizacji;
 • Planów Gospodarki Niskoemisyjnej;
 • Programów Ograniczenia Niskiej Emisji;
 • Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • Programów Rewitalizacji;
 • Strategii Rozwoju;
 • Programów usuwania azbestu;
 • Analiz stanu gospodarki odpadami;
 • Operatów wodnoprawnych,
 • Raportów oddziaływania na środowisko;
 • Inwentaryzacji terenowych.

Realizujemy także:

 • Badania jakości środowiska;
 • Inwentaryzacje terenowe;
 • Wnioski o dofinansowanie.

Opis oferowanych przez nas usług znajdą Państwo w zakładce „oferta”.