Aktualności

13/11/2018
Konsultacje społeczne w Gminie Przybiernów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie konsultacji społecznych dla Projektu założeń do planu zaoaptrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów.

Więcej