Aktualności

08/01/2019
Nowy nabór wniosków na wymianę niskosprawnych kotłów CO na śląsku.

W ramach realizacji celu operacyjnego OA 1. - Zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. "niskiej emisji", zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii, ogłoszono priorytetowy kierunek dofinansowania OA 1.4. polegający na wdrażaniu obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych. Nabór wniosków ruszył dnia 02.01.2019 r.

Więcej
13/11/2018
Konsultacje społeczne w Gminie Przybiernów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów w sprawie konsultacji społecznych dla Projektu założeń do planu zaoaptrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów.

Więcej