Ankieta

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST)


Dane budynku
Gmina:
Miejscowosc:
Ulica :
Numer domu :
Numer działki ewidencyjnej :
Numer obrębu ewidencyjnego :
Ilość wyrobów zawierających azbest [m2]:
Lokalizacja wyrobów :
Dach
Elewacja
Zdeponowane
Inne (jakie?)

Rodzaj wyrobów :
Płyty azbestowo-cementowe płaskie
Płyty azbestowo-cementowe falisteDrogi mieszkańcu!


Jeśli jesteś użytkownikiem lub posiadaczem wyrobów zawierających azbest, uzupełnij następujący formularz a następnie kliknij :

Wprowadzone dane posłużą do stworzenia szczegółowego wykazu wyrobów azbestowych na terenie twojej gminy.Dziękujemy za pomoc!