Oferta

 

Audyt energetyczny

Sporządzany audyt jest zgodny z wytycznymi określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii", które finalnie zostało zmienione "Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”.

Audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budowlanego.  Jest też podstawą do weryfikacji mocy zamówionej, gdyż obejmuje obliczenie aktualnego obciążenia cieplnego. Pozytywnie zweryfikowany audyt jest niezbędny (wraz z uwiarygodnieniem zdolności kredytowej klienta) do udzielenia kredytu, którego spłata następuje częściowo dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania.

Po weryfikacji audytu przez BGK i otrzymaniu promesy wypłaty premii termomodernizacyjnej lub remontowej klient zawiera umowę kredytową z jednym z banków współpracujących z BGK. Po zakończeniu inwestycji zostaje wypłacona premia w wysokości 20% wykorzystanego kredytu, jednak nie może ona przekraczać:


Zakres usługi:


Sporządzamy również świadectwa energetyczne budynków.


Wycena zleceń:
mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu