Inwentaryzacje terenowe

Inwentaryzacja azbestu

Oferujemy Państwu kompleksową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta, metodą spisu z natury, z uwzględnieniem numerów działek oraz numerów obrębów, w podziale na osoby prawne i fizyczne (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju). W ramach usługi prowadzimy aktualizację Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl). W ramach inwentaryzacji tworzymy mapy rozmieszczenia wyrobów azbestowych w oprogramowaniu GIS-owskim.

Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników bezodpływowych

Oferujemy Państwu szczegółową inwentaryzację dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Inwentaryzacja prowadzona jest metodą spisu z natury, a otrzymane wyniki przekształcane są w edytowalną bazę danych, umożliwiającą monitorowanie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stanu technicznego zbiorników bezodpływowych.

Inwentaryzacja kompostowników

Oferujemy Państwu szczegółową inwentaryzację kompostowników, zlokalizowanych na terenie gminy/miasta z podaniem ich pojemności, rodzaju odpadów kierowanych do kompostowania oraz dokładnej lokalizacji.

Inwentaryzacje przyrodnicze

Oferujemy Państwu przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, w tym m.in.:

  • inwentaryzację dendrologiczną,

  • inwentaryzację ornitologiczną.