Kontakt

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja
tel.: +48 512 110 314
fax: (33) 487 63 98

ePUAP: /EKO-PRECYZJA/domyslna

biuro@eko-precyzja.eu
www.eko-precyzja.eu
www.niskaemisja-ekoprecyzja.pl

https://www.facebook.com/ekoprecyzja

NIP: 548-230-85-02
REGON: 241318209

Adres do korespondencji, zapytania ofertowe:
Chybie
Bielska 94
43-520

Nasz oddział:
Ustroń
ul. Sikorskiego 10
43-450