Pozyskiwanie dofinansowania

Pozyskiwanie dofinansowania

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z źródeł zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

Realizujemy usługi dla JST i podmiotów gospodarczych, w celu pozyskania środków zewnętrznych m.in. z:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych;

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nasza firma współpracuje z ekspertami posiadającymi spore doświadczenie w materii pozyskiwania i rozliczania przyznanych dotacji.

Realizujemy także wnioski dla JST w celu pozyskania środków z:

  • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  • Ministerstwa Rozwoju.

W latach 2009-2017 wykonaliśmy 10 wniosków o dofinansowanie, co potwierdzają uzyskane referencje.