Oferta

 

Program usuwania azbestu

Oferujemy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest metodą spisu z natury oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z przeprowadzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Od 2009 roku realizujemy ww. usługi, których zakres obejmuje:

  1. Przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów azbestowych (spis z natury);
  2. Opracowanie i dystrybucja plakatów i ulotek na temat zagrożeń wynikających z użytkowania wyrobów zawierających azbest;
  3. Opracowanie wyników inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego w formacie *.shp i *.pdf,
  4. Wprowadzenie wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej,
  5. Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta (lub jego aktualizacji),
  6. Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych sporządzonej dokumentacji,
  8. Prezentację finalnej wersji opracowanego dokumentu w postaci multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy.


Wszelkie uzgodnienia, konsultacje, pisma, sprawozdania i wnioski sporządzamy we własnym zakresie, na własny koszt w ramach stosownego upoważnienia.

Informujemy, iż nasza firma zajmuje się także sporządzaniem wniosków o dofinansowanie działań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest do odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2009-2017 wykonaliśmy ponad 60 Programów usuwania azbestu, co potwierdzają uzyskane referencje.