O nas

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja to firma konsultingowa, która od roku 2009 zajmuje ustabilizowaną, sukcesywnie wzmacnianą pozycję na rynku usług konsultingowych w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym. Indywidualne i profesjonalne podejście do klienta zaowocowało 628 pomyślnie zrealizowanymi projektami.

Oferujemy opracowanie:

 • Strategii Rozwoju Elektromobilności,
 • Programów ochrony Środowiska oraz raportów z ich realizacji;
 • Planów Gospodarki Niskoemisyjnej;
 • Programów Ograniczenia Niskiej Emisji;
 • Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • Audytów Energetycznych;
 • Programów usuwania azbestu;
 • Analiz stanu gospodarki odpadami;
 • Analiz ryzyka ujęcia wód,
 • Wyznaczenia obszaru aglomeracji zgodnie z ustawą prawo wodne,
 • Inwentaryzacji terenowych.


Opis oferowanych przez nas usług znajdą Państwo w zakładce "Oferta".

Zapraszamy do współpracy.

Oferta

Świadczymy usługi w czterech obszarach: ochrona środowiska, ochrona powietrza, gospodarka odpadami oraz inwentaryzacje terenowe.

Pokaż treść

Referencje i wykaz prac

Szanowni Państwo, w latach 2010-2020 nasza firma zrealizowała pomyślnie 720 projektów.

Pokaż treść

AktualnościPokaż wszystkie