Aktualności

12/06/2019

Kampania z zakresu edukacji ekologicznej - Gmina Dobra.

Kampania z zakresu edukacji ekologicznej - Gmina Dobra.

W ramach kampanii przeprowadzono szereg warsztatów ekologicznych w szkołach podstawowych zloklizowanych na terenie Gminy Dobra oraz sporzadzono materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.  Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra dz. ew. 5138/13”

Wstecz