Aktualności

24/09/2020

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa.

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta Żyrardowa.

 

Na realizację zadania Miasto pozyskało 196 tys. zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

 

Inwentaryzacji podlegać będą budynki lub lokale mieszkalne (jednorodzinne i wielorodzinne), handlowe, usługowe, użyteczności publicznej – ogrzewane indywidualnie. Jest to łącznie ponad 5200 budynków. Inwentaryzacja obejmie przede wszystkim: małe kotłownie przydomowe, paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki), niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów, kotłownie w obiektach użyteczności publicznej, handlu i usług.

Zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania aplikacji obsługującej bazę danych, przeprowadzenia kampanii informacyjnej i szkoleń dla ankieterów, wykonania list i map z lokalizacją budynków oraz wykonania raportu końcowego z wynikami inwentaryzacji, który powinien zostać złożony do 18 grudnia 2020 roku.

 

Inwentaryzacja systemów grzewczych pozwoli ustalić, które tereny miasta są szczególnie narażone na wysokie stężenie smogu, i w których działania mające na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców powinny mieć charakter priorytetowyPonadto wyniki spisu ułatwią planowanie kolejnych działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji i przyjęcie konkretnych rozwiązań zmierzających do znaczącej poprawy jakości powietrza. Zwiększy się również skuteczność kontroli spalania paliw niedozwolonych lub odpadów, ponieważ kontrole zostaną ukierunkowane przede wszystkim na budynki, w których użytkowane są nieefektywne (niskosprawne) kotły węglowe.

 

 

Wstecz