Aktualności

26/11/2020

III spotkanie warsztatowe w projekcie ENES-CE

III spotkanie warsztatowe w projekcie ENES-CE

Spotkanie warsztatowe nr 3 w projekcie ENES-CE: „Prezentacja nowych planów energetycznych, zaktualizowanego dokumentu PGN dla Gminy Niemce szerszej publiczności” odbyło się w ramach spotkania online pt. „Planowanie energetyczne w gminie z zaangażowaniem mieszkańców” w dniu 24 listopada 2020 r. Ze względu na fakt, że „Targi Energetics”, podczas których planowano zorganizowanie warsztatów nr. 3 zostały odwołane (stan pandemii) Województwo Lubelskie zorganizowało spotkanie online w ramach realizacji dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich: „ENES-CE” oraz "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".

 

Więcej informacji dostępna na stronie Urzędu Gminy Niemce

 

Wstecz