Aktualności

05/03/2021

MIWOPiM 2021

MIWOPiM 2021

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż dnia 2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął
do realizacji „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (MIWOPiM).

 

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie opublikowano szczegółowe informacje na temat organizowanego konkursu oraz możliwości uzyskania pomocy finansowej na działania związane z poprawą jakości powietrza i mikroklimatu.

 

Zasady udzielania pomocy finansowej:

Dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł, z wyjątkiem automatycznych stacji meteorologicznych, dla których dotacja nie może przekroczyć 30 000 zł.

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach MIWOPiM MAZOWSZE 2021
można składać od 3 marca 2020 r. do 26 marca 2021 r. drogą elektroniczną.

 

Działania objęte wsparciem finansowym to:

Ochrona powietrza:

1)    inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy,

2)    kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej;

3)    przeprowadzenie dwóch różnych akcji edukacyjno-informacyjnych;

4)    zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych,

Ochrona mikroklimatu:

5)    zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego;

6)    tworzenie nowych i rewitalizacji istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza;

7)    retencjonowaniu wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej, do których Wnioskodawca posiada prawo własności.

 

UWAGA!

W ramach programu można złożyć maksymalnie dwa wnioski, w tym maksymalnie jeden wniosek na wybrane zadanie dotyczące ochrony powietrza i maksymalnie jeden wniosek na wybrane zadanie dotyczące ochrony mikroklimatu.

 

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

 

Nasza oferta dostępna jest tutaj.

Wstecz