Aktualności

30/03/2021

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - SMOG STOP DLA GMIN!

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - SMOG STOP DLA GMIN!

Szanowni Państwo,

 

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog”. 

 

Tym samym NFOŚiGW kontynuuje współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

 

Od 31 marca 2021 r. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.


Wysokość dofinansowania:

  

Więcej informacji dostępnych na stronie Ministerstwa i NFOŚiGW 

Wstecz