Aktualności

10/10/2018

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Zgodnie z art. 101d ustawy Prawo Ochrony Środowiska, "Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi", w sposób określony w pkt 1-9 ww. artykułu. Informujemy, iż nasza firma oferuje sporządzenie szczegółowego wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi, popartych badaniami jakości gleby, wykonanymi przez akredytowane laboratorium. 

Wstecz