Aktualności

22/07/2021

Warsztaty w Gminie Niemce z interesariuszami projektu ENES-CE.

Warsztaty w Gminie Niemce z interesariuszami projektu ENES-CE.

Informujemy, iż 20 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Niemcach odbyło się spotkanie warsztatowe nr 1 w 2021 r. w projekcie ENES-CE, finansowanym z Programu Interreg Europa Środkowa: pt. "Prezentacja bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) w Gminie Niemce oraz możliwości jej wykorzystania do planowania energetycznego".

 

W spotkaniu udział wzięło 15 osób: przedsiębiorcy, radni i przedstawiciele gminy - jednocześnie mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele instytucji z terenu gminy jak np. szkoły, OPS, czy spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli pracownicy UMWL w Lublinie oraz Ekspert zewnętrzny zaangażowany w ramach projektu. 

Uczestnikom zaprezentowano opracowaną bazową inwentaryzację emisji (BEI) oraz możliwości wykorzystania BEI do planowania energetycznego, działań inwestycyjnych w gminie Niemce, z uwzględnieniem udziału mieszkańców i innych interesariuszy. Po czym nastąpiła dyskusja na temat przedstawionych propozycji przyszłych możliwych projektów, działań do 2030 r. z perspektywą do 2050 r., w której rozpoznano potrzeby i sugestie zainteresowanych stron potencjalnych partnerów klastra energii.

W ramach rozmów wychwycone zostały oczekiwania i propozycje uczestników warsztatów m.in. do przygotowania: planu systemu konsultacji z Gminnym Energetykiem oraz planu edukacji ekologicznej dot. podnoszenia świadomość na temat możliwości redukcji niskiej emisji i przyszłych metod pomiaru jakości powietrza w Gminie Niemce.

Dużą część warsztatów zajęło omówienie idei stworzenia klastra energii w Gminie Niemce oraz dyskusja na temat wizji współpracy i zebranie informacji, do zawarcia ich w proponowanych dokumentach: projektu cywilno-prawnego porozumienia o utworzeniu obywatelskiej grupy energetycznej w formie klastra energii w Gminie Niemce w Województwie Lubelskim.

źródło: https://www.niemce.pl/strona-glowna/aktualnosci/n,227479,warsztaty-w-gminie-niemce-z-interesariuszami-projektu-enes-ce.html

Wstecz