Aktualności

06/09/2021

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe nr 2 w 2021 roku, w ramach projektu ENES-CE.

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe nr 2 w 2021 roku, w ramach projektu ENES-CE.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Niemce oraz innych interesariuszy z terenu gminy z branż: przemysłowej, gospodarczej, rolniczej, energetycznej, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i pozostałych grup  zainteresowanych planowaniem energetycznym w gminie i inwestycjami w OZE do udziału w spotkaniu warsztatowym nr 2 w 2021 r. projektu ENES-CE w dniu 9 września 2021 r., godz. 12.30-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce
 
Warsztaty pt. „Prezentacja i omówienie projektów dokumentów m.in. o utworzeniu Klastra Energii w Gminie Niemce, w województwie lubelskim, w ramach działań projektu ENES-CE oraz dalszej współpracy Klastra Energii” organizowane są w ramach działań projektu ENES-CE: "Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej" w celu tworzenia obywatelskiej grupy energetycznej i konsultacji treści przygotowanych projektów dokumentów.
 
Program warsztatów oraz broszury informacyjne na stronie www.
Wstecz