Aktualności

15/09/2021

Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Dobre praktyki PROW 2014-2020 w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Szanowni Państwo,

 

W związku z przystąpieniem do opracowania publikacji - Dobre praktyki PROW 2014-2020

w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, zapraszamy wszystkie samorządy województwa świętokrzyskiego do wpsółpracy we współtworzeniu ww. dokumentu. Informujemy, iż skierujemy do Państwa list intencyjny z prośbą o udostępnienie danych oraz podjęcie współpracy. Mamy nadzieję, że podzielą się Państwo z nami wiedzą i doświadczeniem dotyczącym realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w sojej gminie.

Wstecz