Aktualności

29/01/2019

KONKURS AZBEST 2019!

KONKURS AZBEST 2019!

Konkurs Azbest 2019!

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i określony został w 2ch blokach tematycznych:

 

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1) działalność informacyjno-edukacyjna;

2) organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem
z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;

3) wydanie poradników, ulotek, plakatów lub innych materiałów informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

 

Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

 

1) wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

2) aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i wysyłane do Beneficjentów. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1

Wstecz