Oferta

 

Inwentaryzacje terenowe

 1. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu (MIWOPiM 2021) emy 
 2. Inwentaryzacja azbestu
  Oferujemy Państwu kompleksową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta, metodą spisu z natury, z uwzględnieniem numerów działek oraz numerów obrębów, w podziale na osoby prawne i fizyczne (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii). W ramach usługi prowadzimy aktualizację Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl). W ramach inwentaryzacji tworzymy mapy rozmieszczenia wyrobów azbestowych w oprogramowaniu GIS-owskim.
 3. Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników bezodpływowych
  Oferujemy Państwu szczegółową inwentaryzację dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Inwentaryzacja prowadzona jest metodą spisu z natury, a otrzymane wyniki przekształcane są w edytowalną bazę danych, umożliwiającą monitorowanie lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stanu technicznego zbiorników bezodpływowych.
 4. Inwentaryzacja kompostowników
  Oferujemy Państwu szczegółową inwentaryzację kompostowników, zlokalizowanych na terenie gminy/miasta z podaniem ich pojemności, rodzaju odpadów kierowanych do kompostowania oraz dokładnej lokalizacji.
 5. Inwentaryzacje przyrodnicze
  Oferujemy Państwu przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, w tym m.in.:
  • inwentaryzację dendrologiczną,
  • inwentaryzację ornitologiczną.