Oferta

Bazując na doświadczeniu oraz wiedzy, którą od 2009 roku sukcesywnie gromadzimy realizując inwentaryzacje terenowe, pragniemy przedstawić Państwu naszą ofertę:

 Oferujemy:

1.    Bezpłatne sporządzenie wniosku w ramach MIWOPiM MAZOWSZE 2021,

2.    Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła (kotłów CO),

3.    Opracowanie i dystrybucję plakatów i ulotek na temat ochrony jakości powietrza (kampania informacyjna),

4.    Opracowanie raportu końcowego z wykonania Zadania zawierającego wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji (zgodnie z wytycznymi MIWOPiM Mazowsze 2021),

5.    Opracowanie bazy ogrzewania budynków,

6.    Stworzenie i instalacja systemu zarządzania bazą danych „Inwentaryzator-EP”,

7.    Prezentacja dokumentacji na posiedzeniu Rady Gminy lub Miasta,

8.    Opracowanie Sprawozdania z realizacji zadania,

9.    Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania całego projektu (przygotowanie pism, wniosków, odpowiedzi, wyjaśnień),

10.  Rozliczenie dotacji.

 

Informujemy, iż w roku 2018 opracowaliśmy dwa Raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla województwa mazowieckiego, dla 2019 zrealizowaliśmy pilotażową kompleksową inwentaryzację źródeł ogrzewania w ramach konkursu MIWOP 2019 dla Gminy Izabelin, natomiast w 2020 roku zrealizowaliśmy z powodzeniem 17 inwentaryzacji źródeł ciepła wraz z kompleksowym rozliczeniem dotacji. Dzięki współpracy z firmą Realizacja Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, dysponujemy rozwiniętą siatką ankieterską, a nasi koordynatorzy terenowi stacjonują w wielu miastach i gminach województwa mazowieckiego. Firma Eko-precyzja realizuje inwentaryzacje terenowe od 2009 roku i może pochwalić się 200 zrealizowanymi projektami, potwierdzonymi stosownymi referencjami.


Wykaz zrealizowanych prac:


Referencje

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - informacje o konkursie.