Oferta

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Problem niskiej emisji istnieje na terenie naszego kraju od wielu lat. Pod względem jakości powietrza Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. W celu podjęcia walki z niską emisją oferujemy Państwu kompleksowe opracowanie oraz wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Do głównych założeń Programu należy zaliczyć:


W ramach realizacji usługi oferujemy:

 1. Ankietyzację źródeł ciepła na terenie JST w celu określenia stanu aktualnego;
 2. Sporządzenie charakterystyki źródeł ciepła wykorzystywanych na terenie JST;
 3. Obliczenie efektu ekologicznego dla obszaru JST;
 4. Określenie wielkości nakładów finansowych niezbędnych do realizacji Programu;
 5. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej realizacji Programu;
 6. Określenie zasad formalno-technicznych wdrożenia Programu;
 7. Sporządzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji;
 8. Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi;
 9. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu;
 10. Uzyskanie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej.
 11. Prezentację finalnej wersji opracowanego dokumentu w postaci multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy.


W latach 2009-2018 wykonaliśmy ponad 25 dokumentów z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, co potwierdzają uzyskane referencje dostępne na naszej stronie internetowej: www.eko-precyzja.eu.


Wycena zleceń:
mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu