Oferta

 

Program usuwania azbestu - Konkurs Azbest 2021!

Oferujemy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest metodą spisu z natury oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z przeprowadzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Od 2009 roku realizujemy ww. usługi, których zakres obejmuje:

  1. Bezpłatne sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - umowa wariantowa, realizacja prac w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku;
  2. Przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów azbestowych (spis z natury);
  3. Opracowanie i dystrybucja plakatów i ulotek na temat zagrożeń wynikających z użytkowania wyrobów zawierających azbest;
  4. Opracowanie wyników inwentaryzacji w postaci warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego w formacie *.shp i *.pdf,
  5. Wprowadzenie wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej,
  6. Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta (lub jego aktualizacji),
  7. Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  8. Przeprowadzenie konsultacji społecznych sporządzonej dokumentacji,
  9. Prezentację finalnej wersji opracowanego dokumentu w postaci multimedialnej na posiedzeniu komisji, a także Rady Miasta/Rady Gminy;
  10. Rozliczenie przyznanej dotacji - wynagrodzenie pobieramy po uzyskaniu środków z Ministerstwa.


Wszelkie uzgodnienia, konsultacje, pisma, sprawozdania i wnioski sporządzamy we własnym zakresie, na własny koszt w ramach stosownego upoważnienia.

 

Ogłoszenie i regulamin Konkursu Azbest 2021 dostępny jest tutaj.

Informujemy, iż nasza firma zajmuje się także sporządzaniem wniosków o dofinansowanie działań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest do odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2009-2020 wykonaliśmy ponad 160 Programów usuwania azbestu, co potwierdzają uzyskane referencje.