Oferta

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności

Śledząc światowe statystyki dotyczące tempa przyrostu pojazdów elektrycznych, biorąc pod uwagę stan jakości powietrza, stwierdzić można, iż wszystkie kraje europejskie (w tym Polskę), czeka epoka nisko i zeroemisyjnego transportu. Postępując zgodnie z światowymi trendami oraz wytycznymi Unii Europejskiej zaleca się opracowanie SRE na poziomie gminnym.


Głównym celem przedmiotowej strategii jest stworzenia warunków do rozwoju elektromobilności na terenie gminy lub miasta. Jako cele szczegółowe określa się:


Konieczność opracowania i wdrożenia przedmiotowej strategii wynika ze zdiagnozowanych przesłanek, które wskazują na potrzebę:


Zakres opracowania obejmuje m.in. informacje na temat:


Wycena zleceń:
mgr Paweł Czupryn
tel. 512 110 314
e-mail: pawel.czupryn@eko-precyzja.eu